Deltakere i Institusjonell endring i et demokratisk samfunn

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Fredrik Engelstad Professor emeritus +47-22854002 fredrik.engelstad@sosgeo.uio.no Demokrati, Kultursosiologi, Makt-identitet-politikk, Organisasjon-arbeid-ledelse, Sosiologi
Trygve Gulbrandsen
Cathrine Holst Professor +47 22 85 88 89 41528831 cathrine.holst@sosgeo.uio.no Demokrati, Ekspertise, Politisk teori, Europeisk integrasjon, Likestillingspolitikk, Feministisk teori
Håkon Larsen
Ragnvald Kalleberg
Lars Mjøset Professor +47 22856749 lars.mjoset@sosgeo.uio.no Sosiologi, Velferdsstat
Torben Hviid Nielsen
Gunnar Colbjørnsen Aakvaag

Andre deltakere