Institusjonell endring - Jon Rogstad: Kritiske hendelser som startkabler i demokratiet

Jon Rogstad. Foto: Fafo

Publisert 31. okt. 2013 13:31 - Sist endret 16. mars 2015 12:26