Institusjonell endring seminar - Velferdsstaten i institusjonelt perspektiv

Tema:   Velferdsstat og institusjonell endring - Eksemplifisert  ved syketrygd og pensjonsreform i Norge

Innledere: Anniken Hagelund og Axel West Pedersen

Seminaret er åpent for alle.

Publisert 15. apr. 2013 14:36 - Sist endret 15. apr. 2013 14:36