English version of this page

GEMM - Growth, Equal Opportunities, Migration, Markets (avsluttet)

Under hvilke forhold blir etniske minoriteter diskriminert? GEMM-prosjektet skal kartlegge  diskriminering for et stort antall etniske grupper i fem land. På den måten vil GEMM-prosjektet forbedre vår innsikt i hvordan etnisk ulikhet fungerer som en hindring for vekst og innovasjon i europeiske arbeidsmarked.

Foto: Colourbox.com ©

Om prosjektet

GEMM-prosjektet fokuserer på forholdet mellom migrasjon og økonomisk vekst I EU. Prosjektet involverer over 20 forskere fra ulike EU-land, og sikter mot å bidra med følgende:

  • En analyse av hindringene til vellykket integrering av innvandrere, med spesielt fokus på å tiltrekke høyt kvalifisert arbeidskraft.
  • En vurdering av forholdet mellom innvandring og økonomisk vekst.
  • En vurdering av etnisk ulikhet og diskriminering i arbeidsmarkedet som en hindring til vekst og innovasjon i EU-statene.
  • Policy-anbefalinger som inkluderer konkrete retningslinjer for hvordan innvandrere kan bidra til EUs økonomi, og samfunnet generelt.

Forskergruppen består av økonomer, sosiologer, statsvitere og antropologer som har bidratt med viktige bidrag til studiet av innvandring og ulikhet. Empiriske skal prosjektet benytte  ulike metoder: Survey-data, felteksperimenter og kvalitative metoder vil brukes for å forbedre kunnskap.

Les mer på prosjektets hjemmeside.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Horizon 2020, EU’s forsknings- og innovasjonsprogram.

Varighet

September 2015 - september 2018

Samarbeid

For mer informasjon,  se prosjektets engelske sider.

Publisert 10. des. 2015 09:00 - Sist endret 15. sep. 2021 11:39