Deltakarar i EUMARGINS

Fra UiO

Namn Telefon E-post Emneord
Katrine Fangen Professor 22855244 +47 91665112 (mob) katrine.fangen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Nasjonalisme, Radikalisering, Høyreekstremisme

Andre deltakarar