English version of this page

CRISEA - Konkurrerende former for regional integrasjon i Sørøst-Asia (avsluttet)

Dette prosjektet studerer de mange kreftene som påvirker regional integrasjon i Sørøst-Asia og utfordringene de utgjør for folket i Sørøst-Asia og det regionale rammeverket for sørøstasiatiske land (ASEAN).

Khun Htun Oo, leder for Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) taler ved SNLDs 30-årsjubileum, Taungyi, Myanmar 2018 (foto: Kristian Stokke)

Om prosjektet

CRISEA har følgende mål.

 • Å studere de mange kreftene som påvirker regional integrasjon i Sørøst-Asia og utfordringene de utgjør for folket i Sørøst-Asia og det regionale rammeverk for sørøstasiatiske land (ASEAN)

 • Å nå utover akademia for å engasjere seg i offentlig debatt og påvirke både statlige og ikke-statlige aktører

 • Å styrke European Research Area (ERA) gjennom samordnet akademisk utveksling og nettverksutvikling mellom EU og ASEAN

WP3. Økonomien: Konkurrerende former og praksiser for kapitalisme

Deltakere: Professor Hege M. Knutsen, ISS, og postdoktor Arve Hansen, SUM

Universitetet i Malaya i samarbeid med prosjektpartnere vil undersøke om vedvarende ujevn utvikling, som fanger arbeidskraften i vedvarende sirkulær arbeidsmigrasjon og undergraver sosial stabilitet, underminerer de sørøstasiatiske statenes modeller for kapitalistisk utvikling og den regionale integrasjonsmodellen ASEAN.

WP4. Staten: Utfordringer for liberalt demokrati

Deltakere: Professor Kristian Stokke, ISS

Universitetet i Cambridge, Vietnam Academy of Social Sciences og partnere vil analysere de kreftene som i dag utfordrer den liberale staten i og utenfor regionen, og undersøke om dette utgjør en ny epoke for SEA der styring er legitimert av gruppeinteresser som utfordrer liberale verdier i den regionale integrasjonsmodellen ASEAN.

Finansiering

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forskning og innovasjonsprogram, tilskuddsavtale nr. 770562.

Varighet

November 2017 - oktober 2020

Samarbeid

 • Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) med tilknyttete partnere fra National Foundation for Political Science (Sciences Po), Centre for Southeast Asia (CASE) and IRD (France)
 • University of Cambridge (Cambridge), Department of Politics & International Studies med partnere fra Faculty of History (United Kingdom)
 • University of Hamburg (UHAM), Asien-Afrika-Institut med tilknyttete partnere fra German Institute of Global and Area Studies (GIGA) (Germany)
 • University of Lisbon (ISCSP), Institute of Social & Political Sciences (Portugal) med tilknyttete partnere fra Universidade Nacional de Timor Lorosa’e in Dili, Timor-Leste
 • University of Lodz (UL), Department of Asian Studies, Faculty of International and Political Studies (UL-DAS) (Poland)
 • University of Naples l’Orientale (UNO), Department of Human & Social Sciences (Italy)
 • Ateneo de Manila University (ADMU), Development Studies Program og Department of Economics (Philippines)
 • Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Department of Politics and International Relations og Department of Economics (Indonesia)
 • Chiang Mai University (CMU), Regional Center for Social Science and Sustainable Development (Thailand)
 • University of Malaya (UM) Centre for Poverty and Development Studies og Faculty of Economics and Administration (Malaysia)
 • University of Mandalay (MU), Department of International Relations (Myanmar)
 • Vietnam Academy of Social Sciences (VASS), Institute for European Studies and Institute of Cultural Studies (Vietnam)

For mer informasjon, se prosjektets engelske sider.

Publisert 13. des. 2018 12:05 - Sist endret 15. aug. 2022 14:41