Deltakere i Binge Norway: Alcohol consumption in the transition to adulthood

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kristine Vaadal
Sveinung Sandberg Professor +47 22850111 +47 92216331 (mob) sveinung.sandberg@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi
Willy Pedersen Professor +47 22854096 willy.pedersen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Avvik kriminalitet og rus

Andre deltakere

  • Evind Fjær Grip