Rus, ritualer og regulering.

Willy Pedersen.

bok omslag

Det norske samfunn, bind 2.

Sitat

Pedersen, Willy (2016). Rus, ritualer og regulering, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk. Kapittel 36.  s 205 - 225.

ISBN 978-82-05-49021-5

Bibliotek ressurser

Hent boka fra Universitetsbiblioteket.

 

Publisert 23. sep. 2016 10:07 - Sist endret 21. juni 2018 13:45