English version of this page

Satsningsområder i sosiologi

Som sosiologer søker vi å forklare og fortolke hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold, og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskelig samhandling. Forholdet mellom individ, gruppe og struktur står i fokus. Det samme gjør samfunnsendring og utvikling.

Sosiologien er et bredt fag - teoretisk, metodisk og tematisk. Vi studerer alt fra møter mellom enkeltmennesker til globale prosesser. Hva skjer med ens rolle når en blir syk? Har alle samfunnslag lik adgang til høyere utdanning? Hva styrer innvandringen til landet? Hele spekteret av kvanititative og kvalitatative metoder tas i bruk.

Vi er selv del av det samfunn vi studerer. Sosiologiens perspektiver og funn kan derfor bidra til store endringer. Dette har vært viktig, helt siden fagets opptakt her i landet, på 1950-tallet. Store pionerprosjekter som maktutredningene, kvinneforskningen, levekårsundersøkelsene, arbeidslivstudiene leverte ny og relevant kunnskap, som spilte seg rett inn i den aktuelle politiske debatten i Norge. Fortsatt lever alle disse tradisjonene videre ved dagens ISS.

Vår forskning representerer fortsatt en stor bredde. Vi har følgende tematiske kjerneområder:

På disse områdene og mange andre foregår det aktiv forskning. Den danner i sin tur grunnlaget for engasjert og levende forskningsbasert undervisning – fra noen av landets ledende spesialister på sine emner.

Publisert 27. mars 2017 08:55 - Sist endret 27. mars 2017 08:56