English version of this page

Satsningsområder i samfunnsgeografi

Som samfunnsgeografer studerer vi samfunnets romlighet, det vil si at vi er opptatt av å forstå betydningen av rom, sted, skala og territorium i økonomiske, politiske og sosiale prosesser.

Økonomisk utvikling, politisk styresett, sosial ulikhet, urbanisering, fleksibilitet i arbeidslivet, sosiale bevegelser, internasjonal migrasjon og klimatilpasninger er noen eksempler på dagsaktuelle tema som studeres innenfor samfunnsgeografi. Disse er generelle fenomen som får konkrete uttrykk i ulike steder, regioner og territorier, samtidig som slike kontekstuelle uttrykk er vevd inn i prosesser og relasjoner som går langt ut over spesifikke lokaliter. Innen samfunnsgeografi studerer vi sånne samfunnsmessige prosesser innenfor relasjonelle sted-rom-skala kontekster. 

Tverrfaglig og internasjonal orientering

Samfunnsgeografi er også et fag som er kjennetegnet ved sin tverrfaglige orientering. Vår forskning er preget av at vi søker å integrere økonomiske, sosiale og politiske prosesser, eller anlegger samfunnsgeografiske perspektiv på samfunn-miljørelasjoner. Samfunnsgeografisk forskning ved ISS har også en klar internasjonal orientering, ikke minst i forhold til land i det globale sør.

Samfunnsgeografi anvender et bredt spekter av kvalitative og kvantitative metoder, inkludert geografiske informasjonssystemer (GIS).

Samfunnsgeografi ved ISS forsker og underviser innenfor seks sentrale underdisipliner i faget: økonomisk geografi, arbeidsgeografi, politisk geografi, bygeografi, utviklingsgeografi, og studier av samfunn-miljørelasjoner. Disse underdisiplinene er gjennomgående i undervisningen på alle nivå i faget (BA, MA, PhD).

Forskningen er organisert i fire tematiske kjerneområder, som også utgjør spesialiseringer innenfor masterprogrammet i samfunnsgeografi:

•    Bystudier og planlegging
•    Klimatilpasning og transformasjon
•    Utvikling og politikk
•    Økonomi og arbeidsgeografi

Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo er del av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet. Det arbeides med naturgeografi ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 27. mars 2017 08:49 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07