English version of this page

Osloforskning innfører to utlysningskategorier fra våren 2018

Både masterstudenter og forskere ved Universitetet i Oslo har mulighet til å søke om støtte under I. Stipend/Støtte til forskning og II. Støtte til formidling.

 

I. Stipend/Støtte til forskning

Osloforskning utlyser stipend til høyere grads studenter. Masterstudenter kan nå søke om stipend på kr 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. Det er også mulig for forskere å søke støtte og få innvilget en høyere sum.

Mange temaer og fagområder er aktuelle, og alle spennende prosjektforslag vil bli seriøst vurdert. Aktuelle temaer som kan nevnes er: helse, miljø og levekår, boligforhold, fremmede kulturer, historie, arkitektur, språk og politikk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere må være tilknyttet Universitetet i Oslo. Stipendet er utlyst to ganger i året med søknadsfrister 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

Hvordan søke stipend/støtte til forskning?

 

II. Støtte til formidling

Forskning om Oslo og Osloregionen er i sterk vekst, men mye av forskningen når en beskjeden leserkrets. Det publiseres en strøm av artikler i gode internasjonale tidsskrift, samt i bøker på internasjonale forlag, uten at resultatene formidles til allmenheten. Det er også markante skiller mellom forskningsmiljøene og myndighetene, og noen ganger på tvers av forskningsmiljøene.


Osloforskning ønsker å rette på denne situasjonen ved å støtte arrangement og aktiviteter som formidler resultatene til en videre krets. Det kan dreie seg om konferanser, seminar, work-shops, utstillinger eller digitale presentasjoner. Det kan også dreie seg om nye tekster, for eksempel artikler eller bøker som sprer kunnskapen på en tydelig og lettfattelig måte. Prosjektene må ha relevans for Oslo ved at de berører Oslos utfordringer eller Oslos egenart. Det er ikke tilstrekkelig at Oslo inngår i nasjonale studier; det er heller ikke tilstrekkelig at forskningen utføres i Oslo. Vi stiller ingen krav til faglig innretning – ansatte ved alle fakulteter kan søke. Forskere ved andre institusjoner enn UiO kan ikke stå som søker, men kan gjerne delta i prosjektene.


Osloforskning vil ordinært innvilge søknader mellom 50 000 og 150 000 i denne kategorien. Søknadsfrist til høsten er 15. september 2018.

Hvordan søke om støtte til formidling?

Publisert 18. des. 2017 10:15 - Sist endret 10. aug. 2018 19:11