English version of this page

Stipend og søknad

Både masterstudenter og forskere ved Universitetet i Oslo har mulighet til å søke om støtte.

Masterstudenter kan nå søke om stipend på kr 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. Det er også mulig for forskere å søke støtte og få innvilget en høyere sum.

Mange temaer og fagområder er aktuelle, og alle spennende prosjektforslag vil bli seriøst vurdert. Aktuelle temaer som kan nevnes er: helse, miljø og levekår, boligforhold, fremmede kulturer, historie, arkitektur, språk og politikk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere må være tilknyttet Universitetet i Oslo. Stipendet er utlyst to ganger i året med søknadsfrister 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

Hvordan søke?

Det er et ufravikelig krav at det er et Oslo-relevant tema.

Følgende skal følge med søknaden:

  • Utfylt søknadskjema
  • Et sammendrag av prosjektskissen på maksimum 200 ord. Sammendraget leveres som en egen side - påført tittel på prosjektet og søkers navn.
  • Egen prosjektbeskrivelse på inntil 4-5 sider med litteraturliste (se eget punkt nedenfor)
  • For masterstudenter: karakterutskrift fra lærestedet (i pdf eller fra vitnemålsportalen, ikke bilde eller skjermdump)
  • For masterstudenter: signert anbefaling fra veileder

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  1. Prosjektets problemstilling (hva skal undersøkes) og gjennomførbarhet
  2. Relevans for Osloforskning
  3. Teori
  4. Data og metode som skal benyttes
  5. Om du er knyttet opp til et større prosjekt, og i tilfelle hvilket

Merk: Alle vedlegg lastes opp til nettskjema i pdf-format. Vi mottar søknaden elektronisk når du trykker "Send".

Om du har spørsmål kontakt Katalin Godberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Publisert 18. des. 2017 10:15 - Sist endret 12. aug. 2019 16:48