English version of this page

Stipend og søknad

Masterstudenter ved Universitetet i Oslo som er i sluttfasen av sitt arbeid, har mulighet til å søke om støtte fra Osloforskning.

Stipendet er inntil kr 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema.

Mange temaer og fagområder er aktuelle, og alle spennende prosjektforslag vil bli seriøst vurdert. Aktuelle temaer som kan nevnes er: helse, miljø og levekår, boligforhold, fremmede kulturer, historie, arkitektur, språk og politikk.

Kun studenter på siste året av studiene og gjerne etter fullført datainnsamling, kan søke. Din masteroppage må være innlevert innen ett år fra tildeling. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere må være tilknyttet Universitetet i Oslo. Stipendet er utlyst en-to ganger i året. Søknadsfristen er 15. september (og ev. 15. februar) hvert år.

Logo Osloforskning

Hvordan søke?

Det er et ufravikelig krav at det er et Oslo-relevant tema.

Følgende skal følge med søknaden:

  • Utfylt søknadskjema. Søknadskjema inneholder prosjektbesrivelsen på maks. 2000 ord. I tillegg til 2000 ord legger du ved en referanseliste. Prosjektbesrivelsen skal skrives i malen til søknadskjema. 
  • Karakterutskrift fra lærestedet (i pdf eller fra vitnemålsportalen, ikke bilde eller skjermdump)
  • Signert anbefaling fra veileder

Prosjektbeskrivelsen inneholder følgende deler:

  1. Prosjektets problemstilling (hva skal undersøkes) og gjennomførbarhet
  2. Relevans for Osloforskning
  3. Teoretisk ramme
  4. Data og metode som skal benyttes
  5. Kort forskningsetisk vurdering av prosjektets design
  6. Referanseliste

Merk: Alle vedlegg lastes opp til nettskjema i pdf-format. Vi mottar søknaden elektronisk når du trykker "Send". Du får en automatisk bekreftelse i nettleseren, ikke i e-post.

Om du har spørsmål kontakt Katalin Godberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Publisert 18. des. 2017 10:15 - Sist endret 15. aug. 2022 15:05