English version of this page

Stipend og søknad

Masterstudenter ved Universitetet i Oslo som er i sluttfasen av sitt arbeid, har mulighet til å søke om støtte fra Osloforskning.

Stipendet er inntil kr 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema.

Mange temaer og fagområder er aktuelle, og alle spennende prosjektforslag vil bli seriøst vurdert. Aktuelle temaer som kan nevnes er: helse, miljø og levekår, boligforhold, fremmede kulturer, historie, arkitektur, språk og politikk.

Kun studenter på siste året av studiene og gjerne etter fullført datainnsamling, kan søke. Din masteroppage må være innlevert innen ett år fra tildeling. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere må være tilknyttet Universitetet i Oslo. Stipendet er utlyst en-to ganger i året. Søknadsfristen er 15. september (og ev. 15. februar) hvert år.

Logo Osloforskning

Hvordan søke?

Det er et ufravikelig krav at det er et Oslo-relevant tema.

Følgende skal følge med søknaden:

  • Utfylt søknadskjema
  • Egen prosjektbeskrivelse med litteraturliste. Prosjektbesrivelsen skal skrives i denne malen.
  • Karakterutskrift fra lærestedet (i pdf eller fra vitnemålsportalen, ikke bilde eller skjermdump)
  • Signert anbefaling fra veileder

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  1. Prosjektets problemstilling (hva skal undersøkes) og gjennomførbarhet
  2. Relevans for Osloforskning
  3. Teoretisk ramme
  4. Data og metode som skal benyttes
  5. Kort forskningsetisk vurdering av prosjektets design

Merk: Alle vedlegg lastes opp til nettskjema i pdf-format. Vi mottar søknaden elektronisk når du trykker "Send". Du får en automatisk bekreftelse i nettleseren, ikke i e-post.

Om du har spørsmål kontakt Katalin Godberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Publisert 18. des. 2017 10:15 - Sist endret 29. mars 2022 12:31