English version of this page

Stipend og søknad

Både masterstudenter og forskere ved Universitetet i Oslo har mulighet til å søke om støtte.

Masterstudenter kan nå søke om stipend på kr 30 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. Det er også mulig for forskere å søke støtte og få innvilget en høyere sum.

Mange temaer og fagområder er aktuelle, og alle spennende prosjektforslag vil bli seriøst vurdert. Aktuelle temaer som kan nevnes er: helse, miljø og levekår, boligforhold, fremmede kulturer, historie, arkitektur, språk og politikk.

Vi gjør oppmerksom på at søkere må være tilknyttet Universitetet i Oslo. Stipendet er utlyst to ganger i året med søknadsfrister 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

NB! Våren 2020 begrenses støtten til masterstudenter, forskerprosjekter støttes ikke i denne runden!

 

Hvordan søke?

Det er et ufravikelig krav at det er et Oslo-relevant tema.

Følgende skal følge med søknaden:

  • Utfylt søknadskjema
  • Et sammendrag av prosjektskissen på maksimum 200 ord. Sammendraget leveres som en egen side - påført tittel på prosjektet og søkers navn.
  • Egen prosjektbeskrivelse på inntil 4-5 sider med litteraturliste (se eget punkt nedenfor)
  • For masterstudenter: karakterutskrift fra lærestedet (i pdf eller fra vitnemålsportalen, ikke bilde eller skjermdump)
  • For masterstudenter: signert anbefaling fra veileder

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  1. Prosjektets problemstilling (hva skal undersøkes) og gjennomførbarhet
  2. Relevans for Osloforskning
  3. Teoretisk ramme
  4. Data og metode som skal benyttes
  5. Kort forskningsetisk vurdering av prosjektets design

Merk: Alle vedlegg lastes opp til nettskjema i pdf-format. Vi mottar søknaden elektronisk når du trykker "Send". Du får en automatisk bekreftelse i nettleseren, ikke i e-post.

Om du har spørsmål kontakt Katalin Godberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Publisert 18. des. 2017 10:15 - Sist endret 22. jan. 2020 11:28