Osloforskning seminar våren 2014 fant sted i Rådhuset 25.april

Nedenfor er program fra årets arrangement hvor også representanter fra kommune og museum var utfordret til å gi kommentarer.

 

 

Program:

10:00

Velkommen ved Faglig leder, professor Lise Kjølsrød

10:05

Kesia Eidesen, Kunsthistorie: "Slekten er verst".  Finnes det elementer av totalitær ideologi i Gustav Vigelands skulptur Slekten

10:30

Iselin Hewitt, Samfunnsgeografi: "Flytting i et segregert bylandskap: En kvantitativ studie av flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilier"

10:55

Kristoffer Høgås, Historie: Søknadsprosessen til OL i Oslo 1952

11:20

Lunsj-enkel bevertning.

11:45

Thea B. Strømme, Sosiologi: Rekruttering til eliteutdanninger i Norge

12:10

Caroline Juterud, Historie: Fattigvesenet i Christiania på 1850-tallet

12:35

 

Marit Fosse, Kriminologi og rettssosiologi: Akerselvaprosjektet – private vektere som trygghetsskapere i det offentlige rom

Det er satt av 20 min. til hver presentasjon etterfulgt av 5 min. til spørsmål og kommentarer. Fagpersoner i Oslo kommune gir forberedte kommentarer til temaene som er presentert.

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. På dette seminaret presenterer enkelte av stipendmottagerne sine masteroppgaver. Eventuelle spørsmål om arrangementet kan rettes til: Universitetet i Oslo telf. 22 854418 eller mail til: dyveke.johnsen@sosgeo.uio.no

Publisert 1. apr. 2014 17:27 - Sist endret 9. mai 2014 09:26