Osloforskning seminar våren 2018

Osloforskning har gitt støtte til mange dyktige UiO-studenter i årenes løp. Vi har plukket ut noen av de beste masteroppgavene fra de tre siste årene og arrangert dem rundt tre hovedtemaer: sosial utvikling, byutvikling og historie.

I årets seminar skal åtte tidligere studenter presentere hovedfunnene i masteroppgavene sine etterfulgt av spørsmål og kommentarer fra salen. Fagpersoner i Oslo kommune gir forberedte kommentarer til noen av oppgavene som er presentert.

Program:

Kl:

09:00

Velkommen ved styreleder, Monica Lund

09:05

Miriam Ghazali Abildsnes, sosiologi: «Barnefamiliers flytteatferd i Oslo»

Kommentar: Nils Petter Strand, Byrådsavdeling for Finans

09:30

Kristin Elisabeth Bryhn Ølberg, kulturhistorie: «Verdighet i trangboddhet. Fotografier som kilde til arbeiderkultur i mellomkrigstiden»

09:45

Torstein S. Throndsen, samfunnsgeografi: Does the Urban Structure Mobility?»

Kommentar: David Brendan Hill, Plan- og bygningsetaten

10:10

Ida Pernille Dahl, historie: «"I fuldt Strud!" Forlystelseslivet på Christiania Tivoli»

10:25

Hans Petter Jakobsen, samfunnsgeografi: «Vekst eller vern? En kvalitativ studie av eiendomsutvikleres avveininger mellom vekst og vern i tre utbyggingsprosjekter i Oslo indre by»

Kommentar: Rune Raknes, Byrådsavdeling for byutvikling     

10:50

Lunsj, enkel bevertning

11:05

Martin Arstad Isungset, sosiologi: «Fødselsrekkefølgeeffekter i utdanning - En kvantitativ studie om norskfødte med innvandrerforeldre»

Kommentar: Kristin Horn Bringedal, Byrådsavdeling for finans

11:30

Astrid Tvedte Kristoffersen, arkeologi: «Metall i bunn og grunn. Råvaretilgang og metallutvinning i middelalderens Oslo, ca. 1050-1350 e.Kr.»

11:45

Susann Holmberg, historie: Likhet for loven? Praktisering av sedelighetsloven for kondisjonerte og allmue i Christiania, 1750-1770

Kommentar: Inger Elisabeth Salvesen – Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

 

 

VELKOMMEN

 

Eventuelle spørsmål om arrangementet kan rettes til:

Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans v/Kristin Horn Bringedal tlf. 91174735 eller e-post: kristin.bringedal@oslo.kommune.no

                

 

Publisert 7. mai 2018 09:47 - Sist endret 7. mai 2018 10:36