Osloforskning-seminar 2015

Årets Osloforskning-seminar fant sted i Rådhuset 12. juni 2015.

Colorbox

Program:

11:00

Velkommen ved styreleder Monica Lund

11:05

Ragnhild Ertshus, Samfunnsgeografi: "Spredning av kommunale boliger. En studie av politikk og resultater i Oslo kommune ". (Presentasjonen kan leses her.)

11:30

Erik Bjørnson Lunke, Samfunnsgeografi: "Barnefamiliers stabilitet i indre Oslo". (Presentasjonen kan leses her.)


11:55


John Erik Pope, Senter for teknologi, innovasjon og kultur: "Interaksjon for innovasjon - En casestudie av innovasjonssystemet for videregående utdanning i Oslo". (Presentasjonen kan leses her.)

12:20

Lunsj-enkel bevertning.

12:40

Anders Stenersen, Sosiologi: "Unge voksne i Oslos åpne rusmiljø - Narrativt identitetsarbeid blant unge voksne intensive brukere av tunge rusmidler". (Presentasjonen kan leses her.)

13:05

Janna Bergsvik, Sosiologi: "Sosial deltakelse i nabolaget- En flernivåanalyse blant etniske nordmenn i Osloområdet». (Presentasjonen kan leses her.)

 

Det er satt av 20 min. til hver presentasjon etterfulgt av 5 min. til spørsmål og kommentarer. Fagpersoner i Oslo kommune gir forberedte kommentarer til temaene som er presentert.

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo. På dette seminaret presenterer enkelte av stipendmottagerne sine masteroppgaver. Eventuelle spørsmål om arrangementet kan rettes til: Universitetet i Oslo telf. 22 85 6645 eller mail til: katalin.godberg@sosgeo.uio.no

Publisert 9. sep. 2015 10:51 - Sist endret 8. okt. 2015 08:57