Hovedfagsoppgaver 1986-1989

1989

Finnvold, Jon Erik: "De offentlige tjenesters sysselsettingsvekst og regionale utvikling i Norge etter 1970. En studie av regionale integrasjonsprosesser i velferdsstaten". Samfunnsgeografi

1988

Olaussen, Hilde Ibsen: "Fattigvesenet i Oslo gjennom krise og reform. 1920 - 1940". Historie

1987

Ruud, Marit Ekne: "Historien om en gate. Motzfeldts gate på Grønland i Oslo 1890 - 1980 årene". Magistergradsavhandling. Etnologi

1986

Kvarv, Sture E.: "Vedtakene om utbygging av drabantbyer i Oslo og det idiologiske og paradigmatiske grunnlaget for disse vedtakene". Samfunnsgeografi

Sandvik, Ole: "Fra sentrum til periferi i en storbyregion. Endringer i bolig- og arbeidsmarkedtilpasninger over familiefasen. En retrospektiv studie av barnefamilier i Eidsvoll og Ullensaker". Samfunnsgeografi

Dybvik, Bjarte: "Fra landsbygd til eneboligbygd. En undersøkelse om bebyggelsesutvikling og samfunnsendring i randsonen av byregionen Ålesund. 1966 - 1982". Samfunnsgeografi

Publisert 25. mai 2009 15:38 - Sist endret 12. okt. 2010 13:39