English version of this page

Om Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Universitetet i Oslo ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og satser på høyeregrads studenter og deres forskning. Oslo kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre seg universitetets kompetanse for å kunne drive fremtidsrettet styring.

Styret 

  • Monica Lund - styreleder
  • Kristin Horn Bringedal - representant fra Oslo Kommune
  • Per Gunnar Røe - representant fra SV, UiO
  • Finn Erhard Johannessen - representant fra HF, UiO
  • Idar Henrik Seem - representant fra Studentparlamentet

Faglig leder og sekratær for Osloforskning er David Jordhus-Lier.

Osloforskning administreres av ph.d.-konsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Se vedtektene til Osloforskning.

Publisert 12. okt. 2010 10:23 - Sist endret 16. sep. 2021 12:50