English version of this page

Om Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Universitetet i Oslo ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og satser på høyeregrads studenter og deres forskning. Oslo kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre seg universitetets kompetanse for å kunne drive fremtidsrettet styring.

Styret og fagkomité

Styret består av:

  • Monica Lund - styreleder
  • David Jordhus-Lier - faglig leder
  • Kristin Horn Bringedal - representant fra Oslo Kommune
  • Jan Erling Klausen - representant fra SV, UiO
  • Finn Erhard Johannessen - representant fra HF, UiO
  • Hannah Koppang - representant fra Studentparlamentet

Fagkomitéen består av:

  • David Jordhus-Lier - faglig leder
  • Kristin Horn Bringedal - representant fra Oslo Kommune
  • Hilde Sandvik - representant fra HF, UiO
  • Per Gunnar Røe - representant fra SV, UiO

Sekretær for Osloforskning er ph.d.-konsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Se vedtektene til Osloforskning.

Publisert 12. okt. 2010 10:23 - Sist endret 15. feb. 2021 14:26