English version of this page

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Universitetet i Oslo ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og satser på høyeregrads studenter og deres forskning. Oslo kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre seg universitetets kompetanse for å kunne drive fremtidsrettet styring.

Osloforskning er organisert som et program og er lokalisert, ledet og administrert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Studenter ved universitetet oppfordres til å fremme prosjektforslag og utforme forskningsprogrammer. I vurdering av søknader legges det vekt på

  1. Struktur
  2. Metode
  3. at prosjektet er Oslo relevant (ea. prosjekter med generelt tema som omhandler hele Norge, inkludert Oslo faller utenfor. Tema må være relatert til Oslo. )

Se hvilke prosjekter som har mottatt støtte tidligere: Masteroppgaver.

Kontaktinformasjon

Osloforskning
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Universitetet i Oslo
Pb 1096 Blindern
0317 Oslo

Tlf: 22 85 44 18

Bokmerk adresse: uio.no/osloforskning.

Publisert 1. sep. 2010 13:46 - Sist endret 9. apr. 2020 08:28