English version of this page

Osloforskning

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Universitetet i Oslo ønsker å stimulere osloforskningsmiljøet og satser på høyeregradsstudenter og deres forskning. Oslo kommune ønsker på sin side å nyttiggjøre seg universitetets kompetanse for å kunne drive fremtidsrettet styring.

Osloforskning er organisert som et program og er lokalisert, ledet og administrert ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Studenter ved universitetet oppfordres til å fremme prosjektforslag og utforme forskningsprogrammer. I vurdering av søknader legges det vekt på

  1. Struktur
  2. Metode
  3. At prosjektet er Oslo-relevant (dvs. at temaet må være direkte relatert til Oslo og/eller spesielt relevant for Oslo kommune)

Se hvilke prosjekter som har mottatt støtte tidligere: Masteroppgaver.

Kontaktinformasjon

Osloforskning
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Universitetet i Oslo
Pb 1096 Blindern
0317 Oslo

Tlf: 22 85 44 18

Bokmerk adresse: uio.no/osloforskning.

Publisert 1. sep. 2010 13:46 - Sist endret 17. sep. 2021 10:07