Om forskningen

Satsningsområder

Satsningsområder er forskningsområder hvor det allerede er betydelig aktivitet av høy kvalitet, og hvor aktiviteten ønskes videreført og eventuelt styrket i årene som kommer. Dette betyr at de foreslåtte områder ikke favner forskningsaktiviteten til alle våre ansatte. Noen av våre ansatte vil samtidig være aktive i flere satsningsområder, og vil dermed bevege seg mellom dem.

Aktuelle temaer kan være:

 • kollektivtransport
 • klimautfordringer
 • helse
 • ernæring
 • boligforhold
 • levekår
 • fremmede kulturer
 • historie
 • arkitektur
 • politikk
 • næringsspørsmål

Listen er ikke uttømmende, alle prosjektforslag vil bli vurdert.

Publisert 25. aug. 2010 11:12 - Sist endret 1. apr. 2014 15:02