English version of this page

Institusjonell etnografi i Norden

Institusjonell etnografi (IE) er et sosiologisk perspektiv og en framgangsmåte for forskning. Nettverket Institusjonell etnografi i Norden (IEN) samler forskere og studenter som benytter seg av IE i ulike typer kvalitative samfunnsvitenskapelige studier, som deltakende observasjon, tekstanalyse, intervjuer osv.

Du er her

Gatekunst i København av Astrid Hammer. Foto: Karen Toftegaard.

Om prosjektet

Institusjonell etnografi (IE) ble opprinnelig formulert av den kanadiske sosiologen Dorothy E. Smith, og er gjenstand for en gryende interesse internasjonalt. Blant annet er IE en tematisk gruppe under International Sociological Association og Society for the Study of Social Problems. Institusjonell etnografi i Norden (IEN) er et nettverk etablert for å møte og styrke interessen i Norden.

Nettverket administreres frem til høsten 2017 fra Bodø, deretter tar Kristiansand over.

Les mer på IENs hjemmeside.

Mål

Formålet med IEN er å samle forskere, studenter og undervisningspersonell i de nordiske landene som interesserer seg for institusjonell etnografi. Med nettverket vil vi fremme praktisk anvendelse av perspektivet innen kvalitativ samfunnsforskning. IEN er et forum for utveksling av erfaringer, kritisk debatt og videreutvikling av perspektivet. På sikt er det et mål å gjøre institusjonell etnografi mer kjent, og nordiskspråklige tekster som tar i bruk perspektivet mer tilgjengelig.

Bakgrunn

IEN er et forskernettverk initiert og organisert fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Både studenter, undervisningspersonell og forskere fra alle de nordiske landene er velkomne til å delta på samlinger og nettverkets epostliste. Institusjonell etnografi benyttes ikke bare av sosiologer, også personer fra andre fagdisipliner deltar i nettverket. IEN vil eksistere så lenge medlemmene finner det fruktbart.

Finansiering

IEN er finansiert av Nord universitet.

Publisert 20. des. 2016 14:38 - Sist endret 27. okt. 2017 13:06