English version of this page

Økonomi og arbeidsgeografi

Økonomisk geografi har en sentral posisjon innenfor samfunnsgeografisk forskning ved ISS. Hovedfokuset er på romlige aspekt ved økonomiske aktiviteter, det vil si økonomiske ulikheter, relasjoner og lokaliseringer i geografisk rom.

Samfunnsgeografer ved ISS forsker spesielt på hvordan verdikjeder, næringsmiljøer og innovasjonssystemer utvikler og endrer seg. De siste årene har det også vokst fram en arbeidsgeografi, som fokuserer på hvordan arbeidslivet endrer seg i møte med globaliseringsprosesser og hvordan dette påvirker arbeidstakernes strategier for å fremme sine interesser. Grønne innovasjoner og teknologiske systemskifter har også fått økt oppmerksomhet.

Forskningstema og forskere

Publisert 28. mars 2019 11:32 - Sist endret 2. juli 2019 11:29