English version of this page

Byutvikling og byplanlegging

Studier av byutvikling og -planlegging har en sterk posisjon innenfor samfunnsgeografi ved ISS. Byforskningen fokuserer generelt på den sosiale, kulturelle, økonomiske og fysiske utviklingen i byer, samt de bakenforliggende årsakene.

Enkelte byforskere ved ISS er spesielt opptatt av den materielle byutviklingen, som arkitektur og byplanlegging, og de sosiale og kulturelle prosessene som ligger bak. Andre fokuserer primært på sosiale endringer i byer – spesielt ulikhet og gentrifisering – med tanke på å forklare disse endringene og diskutere de samfunnsmessige konsekvensene. De siste årene har det også kommet et sterkt fokus på overganger til smarte og grønne byer, inkludert spørsmål om mobilitet og transport i urbane områder.

Illustrasjonsfoto Sørenga i Oslo
Byutvikling i Sørenga, Oslo. Foto: Per Gunnar Røe (privat)
Bygninger i Singapore
Byutvikling i Singapore. Foto: Per Gunnar Røe (privat)

    Forskningstema og forskere

    Publisert 28. mars 2019 11:32 - Sist endret 19. apr. 2022 13:39