Polarisering – Vinterseminar i samfunnsgeografi 2022

Velkommen til nasjonalt vinterseminar i samfunnsgeografi. Seminaret er en lavterskel møteplass for alle samfunnsgeografer; studenter, vitenskapelig ansatte og ansatte i arbeidslivet. Årets tema er polarisering.

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, kunst, magenta, elektrisk blå.

Etter to år med koronarestriksjoner er det på tide å samles igjen. Vinterseminaret skal forene samfunnsgeografer fra hele landet, fremme bevisstgjøring og dialog rundt fagets posisjon, og belyse dagsaktuelle temaer.

Begrepet "Polarisering" inngår ikke nødvendigvis i samfunnsgeografens daglige repertoar, men vårt blikk har likevel noe å tilføre i debatten om polarisering. Ordet kan forstås og benyttes i ulike sammenhenger, noe som vil reflekteres under seminaret som i år holdes over to dager.

Torsdag 17.mars møtes vi i Professorboligen, til mindre parallellsesjoner og noen få keynotes. (NB: Påmelding). På kvelden flytter vi oss til Kulturhuset hvor samtalen vil dreie seg om broen mellom forskning og aktivisme, og ledes av stipendiater og masterstudenter.

Fredag 18.mars treffes vi igjen i Gamle Festsal i Domus akademika (Urboligen), for fire plenumsinnlegg.

Se foreløpig program (PDF) og følg med på Facebook for løpende oppdateringer.  

Seminaret er gratis. På dag en er det påmelding og begrenset antall plasser. Dag to er åpen for alle. 

Meld deg på til torsdag 17.mars

Har du spørsmål eller innspill, send en e-post til david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no

Emneord: Samfunnsgeografi, seminar
Publisert 3. mars 2022 16:06 - Sist endret 4. mars 2022 12:41