English version of this page

Grenser – Vinterseminar i samfunnsgeografi 2021

Vinterseminaret er en møteplass for samfunnsgeografer der vi diskuterer temaer som har relevans på tvers av fagets ulike retninger. Årets tema er "grenser".

luftbilde av fattig boligområde adskilt fra rikt boligområde, med tekst: Grenser

Vi beholder temaet til det avlyste vinterseminaret i 2020: «Grenser». Temaet kan tolkes bredt. Grenser av ulike slag rammer inn livene våre. Mange av dem er også gjenstand for konflikt, det være seg landegrenser, iskanter, intimgrenser, bomringer, språkbarrierer, smittevernssoner eller naturens egne tålegrenser. Samfunnsgeografien har bidratt til å belyse grensenes natur. Selv om vi ofte tar dem for gitt, er de sentrale for arbeidet til mange av oss i faget. Paradoksalt nok kan vi si at grensene er med å bringe oss samfunnsgeografer sammen. Vi ønsker å bruke vinterseminaret til å stimulere til gode diskusjoner mellom kollegaer og fagvenner over hele landet.

Vinterseminaret i samfunnsgeografi 2021 vil bli avholdt som et heldigitalt møte 10.-12. mars 2021, Vertskapet er Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Seminaret er åpent for vitenskapelig ansatte og master- og bachelorstudenter ved universiteter og høyskoler, samt alle andre som kaller seg samfunnsgeografer eller ser nytten av samfunnsgeografi i eget arbeid, for eksempel i byplanlegging og -utvikling, bistand, journalistikk og forskning.

Seminaret vil gå over tre dager på den digitale møteplattformen Zoom, og kombinere plenumssamlinger i webinar-form og parallellsesjoner som åpne zoom-møter. Arrangementet er flerspråklig og kombinerer engelske og norske sesjoner.

Program

Se program (pdf).

Påmelding

Påmeldingen til seminaret er nå åpen. Seminaret er gratis.

Meld deg på vinterseminaret og sesjoner

Har du spørsmål eller innspill, send en e-post til p.g.roe@sosgeo.uio.no eller david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no

 

Publisert 23. nov. 2020 17:44 - Sist endret 8. mars 2021 14:00