Sosiologiseminar: Kampen om vitenskapeligheten. Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.

Mette Andersson skal snakke om sin nye bok: Kampen om Vitenskapeligheten. Her har hun intervjuet 31 forskere på migrasjonsfeltet om deres opplevelser og oppfatning av forskningskommunikasjon i et politisk betent felt.

Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes?

Her kan du lese mer om boken

Lett servering: Vafler med rømme og syltetøy - vel møtt!

Publisert 2. okt. 2018 10:39 - Sist endret 2. okt. 2018 10:39