Hvor går kvantitativ sosiologisk forskning?

Dette er det siste arrangementet i "Kausal identifikasjon og mekanismer"-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Etter forrige evaluering av sosiologifaget bevilget NFR midler til å styrke utdanningen i kvantitative metoder på doktorgradsnivå. Arbeidet med dette har pågått i flere år, men er nå i ferd med å avsluttes.

Formålet med dette seminaret er å demonstrere kvantitativ sosiologisk forskning av høy kvalitet, og inspirere andre forskere og studenter til å orientere seg i denne retningen. Innlederne er norske sosiologer som bruker kvantitative metoder i sitt arbeid.

Program


09.00: Introduksjon

09.15:

  • Naving: Blir du fristet av høyere trygdesatser? v/Ida Drange, Arbeidforskningsinstitutttet
  • Ser vi endringer over tid i betydningen av familiebakgrunn for økonomisk suksess?  v/Øyvind N. Wiborg, Universitetet i Oslo
  • Diskriminering av innvandrere i arbeidsmarkedet i Norge og Storbritannia v/Edvard N. Larsen, Universitetet i Oslo

10.40: Pause

10.45:

  • Hjelper bruk av fotlenke mot tilbakefall til kriminalitet? v/Synøve N. Andersen, Statistisk sentralbyrå
  • Pensjonering og dødelighet v/Adrian F. Rogne, Universitetet i Oslo
  • Innvandrerskoler: segregering og prestasjoner v/Solveig T. Borgen, Universitetet i Oslo
    Avsluttende kommentarer

12.00: Lunsj


Seminaret er åpent for alle.

Velkommen!

 

 

 

Publisert 19. mars 2018 14:01 - Sist endret 21. mars 2018 08:27