Sosiologiseminar: Reformering av offentlige organisasjoner - betydningen av tillit og lojalitet

Lars Erik Kjekshus er sistemann ut i årets sosiologiseminarrekke. Han skal fortelle om sitt arbeid: "Reformering av offentlige organisasjoner - betydningen av tillit og lojalitet".

Offentlige organisasjoner kjennetegnes av komplekse målstrukturer og reformer krever omfattende tilpasninger og forhandlinger for å lykkes. I de nordiske landene blir det lagt vekt

Lars Erik Kjekshus. Foto: UiO

på en høy grad av tillit som en forutsetning for effektiv styring i arbeidslivet. Hva innvirker på tillit og kan reformer designes for å fremme tillit? I hvilken grad er det betinget av konteksten, for eksempel faglige strukturer, historiske og institusjonelle baner samt tidligere reformopplevelser?

Ved å sammenligne reformer innen to forskjellige offentlige sektorer i Norge, helse og velferd, forsøker vi å vise samspillet mellom reformdesign og reform-konteksten når det gjelder sektorspesifikke trekk og diskuterer konseptet "minimal kritisk spesifikasjon design".

Publisert 14. des. 2017 08:54 - Sist endret 14. des. 2017 08:54