Hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?

Det skal handle om bemanningsbransjen, standardarbeidsforholdet, arbeidsmigrasjon og arbeidstakeres strategier når AFI inviterer til avslutningskonferanse for et stort forskningsprosjekt om temaet.

Illustrasjon

Foto: Colorbox

De siste tre årene har Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA ledet et større forskningsprosjekt, The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work, som har hatt som hovedmål å analysere hvordan framveksten av bemanningsbransjen har påvirket og vært påvirket av økonomisk globalisering, endringer i reguleringen av det internasjonale og norske arbeidsmarkedet, nye migrasjonsstrømmer, og partsrelasjoner. Prosjektet har ligget under NFRs program Velferd, Arbeidsliv og Migrasjon (VAM), og øvrige deltakere har vært Universitetet i OsloMittuniversitetet i SverigeNorsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) ved HiOA og Baltic Institute of Social Sciences ved Universitetet i Riga.  

Sammen har vi undersøkt blant annet:

  1. Hvordan har framveksten av bemanningsbransjen preget arbeidslivspolitikk og arbeidslivsreguleringer i et historisk perspektiv? Hvordan har endringer i reguleringen av ut- og innleie av arbeidskraft virket inn på den viktige normen i norsk arbeidsliv – standardarbeidsforholdet?
  2. Hva preger dynamikken på arbeidsplasser med høy grad av innleie der faste og innleide gjør omtrent samme jobb?
  3. Hvilken rolle har bemanningsbyråer med hensyn til å fasilitere arbeidsmigrasjon? Casestudier er arbeidsmigrasjon fra Sverige til Norge og Latvia til Norge.
  4. Hva preger strategiene til arbeidstakere som velger å jobbe gjennom bemanningsbyråer?  

Til avslutningskonferansen for prosjektet har vi invitert den meritterte kanadiske professoren Leah Vosko , som blant annet har forsket på endringer i reguleringen av standardarbeidsforholdet både i Nord-Amerika og Europa.  Konferansen vil bli holdt i HiOAs lokaler i Pilestredet 46 (Athene).

Hege Knudsen, David Jordhus Lier og Katrine Fangen fra ISS har bidratt i forskergruppen.

Foredragene kommer til å holdes på engelsk, mens paneldebatten vil foregå på norsk.

Klikk her for mer informasjon og påmelding 

Publisert 19. mai 2017 14:16 - Sist endret 19. mai 2017 14:16