English version of this page

Ecological Challenges 2017

Miljøbevegelser bruker slagordet "systemendring, ikke klimaendring". Det viser til gjentatte mislykkede forsøk på å redusere klimagassutslipp med internasjonale forhandlinger og teknologiske innovasjoner. Samfunn må i stedet endres fundementalt for å kunne forhindre katastrofale klimaendringer.  

Dette danner utgangspunktet for konferansen "Ecological Challenges 2017" der vi vil fokusere på spørsmål relatert til systemendring.

Logo
  • Hvilke systemiske alternativ er ønskelige og gjennomførbare i de økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sfærene? 
  • Hvilke systemer må endres, og hvorfor er det så vanskelig å endre disse?
  • Hvilke strategier kan miljøbevegelser ta i bruk for å oppnå systemendring?

Hovedforedragsholdere

  • Nnimmo Bassey,  miljøforkjemper og aktivist
  • Stefania Barca,  University of Coimbra
  • Karen O'Brien,  Universitetet i Oslo
  • Noel Castree, University of Wollongong

Besøk hjemmesiden til konferansen (engelsk)

 

Publisert 20. mai 2016 09:54 - Sist endret 28. nov. 2016 10:49