Er vi på vei mot et postindustrielt klassesamfunn?

Klasse- og eliteseminaret inviterer til forelesning med en av norsk sosiologis kjemper, Ottar Brox.

Omslag

Foto: Pax Forlag

Brox vil ta utgangspunkt i sin ferske Pax-bok «På vei mot et postindustrielt klassesamfunn?»

Likhet er et viktigere mål for økonomisk politikk enn vekst, hevder Brox.

Større klasseforskjeller er den farligste trussel mot vårt samfunn, og det kommer vi til å få dersom vi ikke utvikler nye måter for å sikre alle i vårt samfunn arbeid og inntekt.

Om vi vil unngå for store forskjeller i våre barns Norge, er det mye å lære av våre forfedre. Alt før oljen ble landet vårt et samfunn uten de store klasseforskjellene som skaper uløselige problemer i andre rike land.

Brox legger særlig vekt på at alternativer til moderne lønnsarbeid ble tatt vare på og fikk utvikle seg under industrialiseringa. Det innebar for eksempel at tallet på yrkeskombinerende småbrukere vokste like sterkt som industrisysselsettinga fram til 1950-tallet.

Publisert 13. sep. 2016 13:30 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07