Klasse på TV

Er det forskjeller i hvor ofte folk fra ulike sosiale klasser vises på TV? Presenteres de på samme måte,? Fremtrer de i ulike sjangre? Fungerer klasse som en moralsk kategori på TV?

Fredrik Stiernstedt og Peter Jakobsson har forsket på hvordan klasser fremstilles på TV. Foto: Ex-on the-beach

Klasse- og eliteseminaret er svært glade for at Fredrik Stiernstedt og Peter Jakobsson tar turen fra Sverige for å presentere resultater fra deres omfattende studie om klassers fremstilling i det svenske TV-tilbudet.

Presentasjonen vil ta for seg klassenes forekomst og representasjon i TV-tilbudet som helhet, og i ulike sjangrer og typer, samt peke på mulige forklaringer og konsekvenser av de mønstrene som finnes i TV-mediets måte å fremstille personer fra ulike samfunnsklasser.

Velkommen!

Publisert 24. sep. 2018 11:06 - Sist endret 24. sep. 2018 11:06