Klasse og politiske skillelinjer i det 21.århundret

Klasse- og eliteseminaret er glade for å kunne ønske velkommen til åpent seminar om klasse og politiske skillelinjer. Innledere er stipendiat Peter Egge Langsæter og førsteamanuensis Magne Flemmen.

Klasseposisjon og politisk stemmegivning var tidligere sterkt sammenbundet. Plass i samfunnshierarkiet påvirket interesser, verdier og politiske preferanser. De rike og velstående ville bevare samfunnsordenen og stemte konservativt; arbeidere ønsket seg derimot forandring og større innflytelse og stemte sosialistisk. Med endret yrkes- og partistruktur ble sammenhengen mellom klasse og stemmegiving betydelig redusert, og flere har tatt til orde for at fenomenet ikke lenger eksisterer.

Etter valget av Trump i USA, Brexit i Storbritannia og vekst for høyrepopulistiske partier i mange land, er imidlertid koblingen mellom stemmegivning og klasse igjen av stor interesse - spesielt for det som skjer innad i arbeiderklassen. Men hvordan ser egentlig klassestemmegivningen ut i dag? Gjennom hvilke mekanismer knyttes ulike grupper til partier og hvilke saker og verdier er det som splitter arbeiderne?

Innledere

Peter Egge Langsæter, stipendiat i statsvitenskap, UiO: Klassestemmegivning i det 21. århundret

Magne Flemmen, førsteamanuensis i sosiologi, UiO: Politiske skillelinjer i den norske arbeiderklassen

Velkommen!

 

Publisert 24. aug. 2018 10:10 - Sist endret 5. juni 2019 15:12