Hva er kulturell makt i nyrike Norge?

Hva er kulturell makt i nyrike Norge?

- Om kultur, grensedragning og moral  


Er det umoralsk å hevde at en som foretrekker Jo Nesbø, er en dårlig kjenner av god litteratur, men greit å si at naboens hus er stygt og harry? Hvorfor synes nordmenn det er greit å rakke ned på andres smak når det gjelder arkitektur og billedkunst, mens de argumenterer med at all litteratur er like verdifull? Kan kultur i det hele tatt fungere som kilde til makt i et land som preges av egalitære verdier kombinert med ny rikdom basert på oljen?

I et samarbeid mellom Klasse- og eliteseminaret og Norsk sosiologforening avd. Østlandet har vi gleden av å invitere Nils Asle Bergsgard, Anders Vassenden og Merete Jonvik, forfattere fra den nye boka «Hva har oljen gjort med oss?», til å snakke om sine nye funn om kulturell verdsetting og grensedragning i Olje-Norge.

Vi har også invitert Ove Skarpenes, sentral i debatten om kultur og makt i den norske middelklassen, til å kommentere boka. Til slutt åpner vi for debatt. Til den har vi også invitert Jørn Ljunggren, som nettopp har disputert på en avhandling om det norske kultureliten, til å komme med noen overordnete betraktninger om hvordan kultur kan fungere som kilde til makt i et egalitært Norge.

Program:

Ordstyrer Marte Mangset (HiOA) ønsker velkommen

Nils Asle Bergsgard (HSN) gir en introduksjon til boka

Anders Vassenden (UiS) presenterer sentrale funn og analyser om litteratur og arkitektur

Merete Jonvik (IRIS) forteller om nordmenns kulturelle grensedragninger

Ove Skarpenes (UiA) kommenterer

Debatt med alle innledere, samt med Jørn Ljunggren (UiO).

-------------------------------------------------------------------------------------
Åpent for alle
Kl. 18.00
Halvbroren bokhandel i Cappelen Damm
Akersgata 47

https://www.facebook.com/events/474384576090731/

 

Publisert 7. apr. 2016 12:15 - Sist endret 23. apr. 2019 15:55