Göran Therborn: Klass i Sverige

Etter å ha tilbragt fire tiår ved prestisjefulle universiteter rundt om i verden, vendte Göran Therborn hjem og fant et Sverige som var langt mer preget av sosial ulikhet og klasseskiller enn da han dro. Som han selv skriver var han i «sjokk»: Konsentrasjonen av formue og fordelingen av inntekt var helt annerledes. Samtidig var det langt flere fattige og skolevesenet var radikalt endret. Hvordan hadde Sverige havnet her?

Gjennom et omfattende samarbeid med Katalys og en rekke forskere om prosjektet «Klass i Sverige», skrev Therborn sin første bok på svensk siden 1981. I «Kapitalet, överheten och alla vi andra» trekker han opp i de lange linjene og argumenterer for at nettopp 80-tallet var vendepunktet i en historie som inntil da hadde ledet til stadig mindre ulikhet. Ved hjelp av en rekke kilder tegnes dagens svenske klassesamfunn opp, og Therborn reiser spørsmålet om hvor landet er på vei.  

Torsdag 25. april kl 14.15 kommer Therborn til Klasse- og eliteseminaret ved UiO (Aud. 3. Eilert Sundts hus).

Göran Therborn er Professor Emeritus ved University of Cambridge, æresdoktor ved en rekke Universitet,

Andre publikasjoner av Therborn:

  • Cities and Power (2016)
  • The killing Fields of Inequality (2013)
  • Between Sex and Power. Family in the World 1900-2000 (2004)
  • What Does the Ruling Class do When it Rules? (1978)
Publisert 8. apr. 2019 11:51 - Sist endret 8. apr. 2019 11:51