Globaliseringens utfordringer for den norske arbeiderklassen

Det norske arbeidsmarkedet er i senere tid blitt mer preget av globalisering, og dette har ikke minst påvirket sektorer med mange faglærte og ufaglærte arbeidere. Sentrale forhold er omfattende arbeidsmigrasjon; betydelige endringer i opplevelsen av tilhørighet, medbestemmelse og organisering på arbeidsplassen – for faglærte, så vel som for ufaglærte.

Klasse- og eliteseminaret og prosjektet «Unpacking the Modern Working Class» har gleden av å presentere to svært aktuelle bidrag som gjennom studier av ulike deler av dagens norske arbeiderklasse, tar for seg denne tematikken:

David Jordhus-Lier: «Samhold på arbeidsplassen, solidaritet i arbeidslivet. Noen refleksjoner rundt effektene av migrasjon, innleie og fragmentering i lagerbransjen.»

Hedda Haakestad: «Globaliseringens tapere» på norsk? Arbeidsinnvandring og konsekvenser for fagarbeid og kollektiv handlingskapasitet i byggenæringen»

Publisert 18. des. 2017 12:53 - Sist endret 24. aug. 2018 10:00