Boklansering: Elite og klasse i et egalitært samfunn

Hvilke skillelinjer finnes mellom og innenfor de ulike gruppene på toppen?

Hvem rekrutteres til elitene og etter hvilke prinsipper skjer det?

Går elitestatus i arv?

Hvor mye makt har elitene, og har makten endret seg over tid?

Mener medlemmer av elitegrupper at de selv tilhører en elite?

Finnes det systematiske, vedvarende og til dels også økende ulikheter i det egalitære Norge?

 

Mini-foredrag fra flere bidragsytere:

 

Olav Korsnes

Marianne Nordli Hansen

Johs. Hjellbrekke

Patrick Lie Andersen

Magne Flemmen

Vegard Jarness

Jørn Ljunggren

Marte Mangset

 

Publisert 19. sep. 2014 09:50 - Sist endret 24. aug. 2018 10:00