Andreas Melldahl: Utbildningsexpansionen och det sociala rummets struktur.

Klasse- og eliteseminaret inviterer til åpent seminar med Andreas Melldahl (Uppsala Universitet)

Utbildningsexpansionen och det sociala rummets struktur. Förändringar av utbildningens värde, 1990-2008.

Omslag

Under andra hälften av 1900-talet ökade befolkningens utbildningsdeltagande kraftigt i de allra flesta länder. Samtidigt som denna process till viss del minskat sociala olikheter i tillträdet till utbildning förändrade den också väsentligt vilken ekonomisk och social ”avkastning” som individer kunde förvänta sig av sina utbildningsinvesteringar. Förutsättningarna att förlita sig på utbildningsdiplom som redskap för social stängning ritades kort sagt i grunden om. I denna undersökning av förändringar i utbildningens värde i Sverige studeras fördelningen av olika typer av tillgångar, individernas egna såväl som deras föräldrars, vid två tillfällen: 1990 och 2008. Vilken betydelse hade utbildningstillgångar för tillträdet till olika positioner? Hur påverkade förändringar i fördelningen av olika typer av tillgångar de sociala avstånden mellan olika grupper?

 

 

 

 

Publisert 18. okt. 2016 18:36 - Sist endret 24. aug. 2018 10:00