Klasse- og eliteseminaret - Side 2

Tid og sted: 10. mars 2015 14:15, Rom 221, Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til seminar om egalitære verdier og sosial ulikhet i Skandinavia, med innlegg fra Maria Törnqvist (Uppsala Universitet).

Basert på hennes feltarbeid ved en videregående skole i Stockholm innleder Törnqvist med "The Making of an Egalitarian Elite: School Ethos and the Production of Privilege"

Tid og sted: 14. nov. 2014 10:1512:00, Eilert Sundts hus, aud. 5

Welcome to another public lecture hosted by the Classes and Elites Research Seminar.

In this public lecture, Dr. Sam Friedman will explore how taste in comedy function as a expression of cultural capital. The ability to appreciate the "right" kinds of comedy, but also, crucially, to be able to appreciate comedy in the right way, is a shown to be a powerful distinction - also expressed in disdain for those who do not "get it".

Tid og sted: 28. okt. 2014 12:1514:00, Auditorium 7, Eilert Sundts hus
Tid og sted: 9. okt. 2014 12:3014:00, Helga Engs hus, aud. 2

In this lecture, based on his acclaimed book, Shamus Khan exposes the production of elites.

Tid og sted: 16. sep. 2014 10:1512:00, Auditorium 3 i Eilert Sundts hus

Offentlig forelesning i regi av Klasse- og eliteseminaret. Hva er det viktigste institusjonene og formene for kapital i den danske makteliten? I denne forelesningen vil Christoph Ellersgaard (Københavns Universitet) diskutere dette avgjørende spørsmålet ved å trekke på unike data om danske eliter.

Tid og sted: 16. juni 2014 13:1515:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus, UiO

To nye arbeider om Oslo og sosial ulikhet. Terje Wessel: Økonomisk segregasjon i Oslo – mot nye kontraster.

Maren Toft: Omgitt av ressurser. Nabolagets betydning for senere overklasseposisjon

Tid og sted: 13. mai 2014 11:1513:00, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Er vi i dagens refleksive eller flytende modernitet friere og mer refleksive enn våre foreldre og besteforeldre? Betyr klasse noe for valgene vi tar om utdanning, jobb, karriere og politikk?  Dr. Will Atkinson (University of Bristol) innleder.

Tid og sted: 13. mai 2014 09:1511:00, Rom 241 Harriet Holters hus

Klasse- og eliteseminaret inviterer til seminar om nye måter å måle klasse på. Seminaret innledes av Dr. Will Atkinson (University of Bristol).