Disputaser - Side 6

Tid og sted: 6. feb. 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Astrid Skatvedt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Alminnelighetens potensial. En sosiologisk studie av følelser, identitet og terapeutisk endring.

Tid og sted: 17. des. 2008 10:30, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Elin Selboe ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changing continuties: Multi-activity in the network politics of Colobane, Dakar

Tid og sted: 28. nov. 2008 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit Ardis Storm-Mathisen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kontekstualisert mening – en diskursiv analyse av unges klær og identiteter

Tid og sted: 21. nov. 2008 10:30, Store fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Cand.polit. Vibeke Opheim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Student Finance in a Welfare State: Effects of Reducing Economic Barriers to Higher Education in Norway

Tid og sted: 24. okt. 2008 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Mag. art. Anders Barstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changing welfare, living conditions and social integration

Tid og sted: 17. okt. 2008 09:15, Store fysiske auditorium, Fysikkbygningen

Cand.polit Elin Sæther ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The conditional autonomy of the critical press in China

Tid og sted: 29. aug. 2008 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Jannecke Wiers-Jenssen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Student mobility and the professional value of higher education from abroad

Tid og sted: 25. aug. 2008 11:15, Gamle Festsal, Urbygningen

Cand.polit. Marianne Dæhlen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og arbeidsliv.

Tid og sted: 18. juni 2008 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit Monica Eftedal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Lojale ansatte? En studie av arbeidsrelaterte holdninger i en IT-organisasjon

Tid og sted: 17. juni 2008 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit Janne Scheffels ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Stilig eller stigma? En sosiologisk studie om ungdom, røyking og identitet

Tid og sted: 30. mai 2008 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand. Sociol. Christian Poppe ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Into the Debt Quagmire. How Defaulters cope with Severe Debt Problems

Tid og sted: 23. mai 2008 09:15, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Idunn Brekke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Like muligheter? Betydningen av etnisk bakgrunn for sysselsetting og inntekt

Tid og sted: 22. mai 2008 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Mag.art. Ragnhild Skogheim ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Mellom kunsten og kundene. Arkitekters yrkessosialisering og profesjonelle praksis

Tid og sted: 18. apr. 2008 10:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand.polit. Marianne Millstein ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Challenges to substantive democracy in post-apartheid Cape Town: The politics of urban governance transformations and community organising in Delft

Tid og sted: 16. apr. 2008 12:30, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Mag. Art. Helene Aarseth ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Hjemskapingens moderne magi

Tid og sted: 4. apr. 2008 10:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand. polit. Espen Gran ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Imagining the transnational lives of Iraqi Kurds

Tid og sted: 14. mars 2008 10:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Hans Christian Sandlie ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): To må man være – om ungdoms boligetableringer på 1990-tallet

Tid og sted: 18. jan. 2008 10:15, Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Anne-Lene Bakken Ulseth ved vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Mellom tradisjon og nydannelse. Analyser av fysisk aktivitet blant voksne i Norge

Tid og sted: 11. jan. 2008 10:15, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Anders Vassenden ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Flerkulturelle forståelsesformer - En studie av majoritetsnordmenn i multietniske boligområder

Tid og sted: 21. des. 2007 10:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand. polit. Ivan Harsløf ved vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Young-Man’s-Land. European Youth between Welfare and Work

Tid og sted: 13. des. 2007 10:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand. sociol. Anne Marie (Mia) Vabø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Organisering for velferd. Hjemmetjenesten i en styringsideologisk brytningstid

Tid og sted: 7. des. 2007 10:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand. polit. Ida-Eline Engh ved Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.polit. (doctor rerum politicarum): Developing Capacity to Realise Socio-Economic Rights: The Example of the Right to Food in the Context of Hiv/Aids in South Africa and Uganda.