Disputaser - Side 5

Tid og sted: 6. des. 2011 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.sociol. Sidsel K. Solbrække ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Omstilling, ledelse og verdighet. En studie av Telenors markedsorienteringsprosess 1990-1993.

Tid og sted: 25. nov. 2011 10:15, Ragnar Frischs auditorium/Ullevål kino

Cand.polit. Heidi Nicolaisen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv

Tid og sted: 14. okt. 2011 10:15, Aud. 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Idunn Seland ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilhørighet, rettighet, likhet. Nasjonal identitet og integrasjon i velferdsstaten gjennom grunnskolen 1970-2008.

Tid og sted: 26. aug. 2011 10:30, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalléen 23A/23B

Cand.polit. i sosiologi Kari Stefansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon

Tid og sted: 17. juni 2011 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master in Development Studies/Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe Sarvendra Tharmalingam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Homeland Orientation of War-torn Diasporas: Remittance and Cultural Practices of Tamils and Somalis in Norway

Tid og sted: 8. juni 2011 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Øyvind Wiborg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Bound to rise? Inter-generational disadvantages in Norway

Tid og sted: 27. mai 2011 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Ståle Østhus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Downsizing and health in Norway

Tid og sted: 11. mars 2011 10:30, Auditorium 2, Helga Engs hus

Cand.polit. Elin Kristin Bye vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Alkoholkonsum og vold – ulike sammenhenger under ulike betingelser?         

 

Tid og sted: 11. mars 2011 10:15, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Mira Aaboen Sletten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv.

Tid og sted: 4. mars 2011 10:15, Aud. 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Master i sosiologi Håkon Larsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige.

Tid og sted: 25. feb. 2011 10:15, Auditorium 2 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

cand.psychol. Per Espen Stoknes ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae):

”Økonomiske metaforer: En flerfaglig vitenskapsstudie av økonomiske metaforers implikasjoner på klimapolitikk og oppfatninger om penger.”

Tid og sted: 18. juni 2010 10:30, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Guro Aandahl ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Technocratic dreams and troublesome beneficiaries. The Sardar Sarovar (Narmada) Project in Gujarat.

Tid og sted: 16. juni 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Mag.art. Turid Noack ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): En stille revolusjon: Det moderne samboerskapet i Norge

Tid og sted: 14. juni 2010 13:15, Auditorium 3 Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Cand.polit. Torbjørn Skardhamar ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Criminal careers and crime at different stages of life. Theoretical and methodological perspectives, childhood risk factors and desistance

Tid og sted: 4. juni 2010 10:30, Auditorium 2 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Mette Irmgard Snertingdal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The co-constitution of heroin crime. Narratives of smugglers and dealers meet the judicial practices.

Tid og sted: 4. juni 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.paed. Sigtona Halrynjo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler

Tid og sted: 7. mai 2010 10:15, Auditorium 7 Eilert Sundts hus, Moltke Moes vei 31

Cand.polit. Christer Hyggen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Livsløp i velferdsstaten – sosialhjelp og risiko

Tid og sted: 30. apr. 2010 10:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Master i sosiologi Kenneth Aarskaug Wiik ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Whether, When, and with Whom? Socioeconomic inequalities in marriage and cohabitation in Norway.

Tid og sted: 29. apr. 2010 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Master i samfunnsgeografi Ann Cecilie Bergene ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): PREACHING IN THE DESERT OR LOOKING AT THE STARS? A Comparative Study of Trade Union Strategies in the Auto, Textile and Garment, and Maritime Industries.

Tid og sted: 29. jan. 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Andreas Tjernshaugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fossil interests and environmental institutions: The politics of CO2 capture and storage

Tid og sted: 8. jan. 2010 11:30, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.sociol. Inger Marie Hagen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Det mektige mindretallet. Ansatterepresentasjon i styret mellom Corporate Governance og Industrial Relations

Tid og sted: 19. juni 2009 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus

Siviløkonom Tore Omholt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Samarbeid i sentrum – Et systemteoretisk perspektiv på sentrumsutvikling og kollektiv handlingskapasitet som grunnlag for lokal utvikling

Tid og sted: 12. juni 2009 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Mag. art. Marte Feiring ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sources of Social Reforms (1870-1970): The Rise of a Norwegian Normalisation Regime

Tid og sted: 15. mai 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand. polit. Gunnar C. Aakvaag ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Frihet og demokrati i den sosiologiske diskursen om det moderne

Tid og sted: 13. feb. 2009 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Cand.sociol. Elisabeth Fransson ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fortidens tyngde – om selvarbeid under opphold og utflytting fra ungdomshjem.