Disputaser - Side 4

Tid og sted: 21. mars 2014 10:3013:30, Auditorium 1, Helga Engs hus

Cand.polit. i sosialantropologi Janikke Solstad Vedeler ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Funksjonshemming og arbeid – om like muligheter for deltakelse

Tid og sted: 13. mars 2014 10:3013:30, Sophus Lies Auditorium

Cand.polit. i sosiologi Vibeke Heidenreich ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kjønnskvotering i selskapsstyrer og rekrutteringseffekter

Tid og sted: 7. feb. 2014 09:1511:45, Auditorium 2, Helga Engs hus

Master of Science in Environment and Development Helene Amundsen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Adapting to change – community resilience in Northern Norwegian municipalities

Tid og sted: 30. jan. 2014 10:3013:30, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Julia Orupabo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kompetanse – en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked

Tid og sted: 6. des. 2013 09:3012:30, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Arnfinn Haagensen Midtbøen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Determining discrimination. A multi-method study of employment discrimination among descedants of immigrants in Norway

Tid og sted: 15. nov. 2013 11:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Jørgen Svalund ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries

Tid og sted: 8. nov. 2013 10:30, Auditorium 1, Eilert Sundts hus

Cand.polit. i sosiologi Atle Wehn Hegnes ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

Kulturelt tilpasningsarbeid – Innføring, forvaltning og bruk av merkeordningen Beskyttede betegnelser i Norge

 

Tid og sted: 5. nov. 2013 10:30, Audituriom 3, Helga Engs hus

Master i sosiologi Magne Flemmen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor).

"Class Analysis and Social Differentation: An Approach to Contemporary Class Divisions"

Tid og sted: 11. apr. 2013 10:30, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Master i sosiologi Helene Toverud Godø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ungdomskrav – skolekrav – livsrom. En analyse av ungdomsskoleelevers håndtering av faglige og sosiale krav i skole og samfunn.

Tid og sted: 1. mars 2013 09:30, Auditorium 6, Eilert Sundts Hus

Cand.polit. Heidi Østbø Haugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changing markets from below. Trade and the movement of people between China and Africa.

Tid og sted: 8. feb. 2013 09:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Katharina Herlofson ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Generasjonsbånd. Kvinners og menns familierelasjoner i aldrende samfunn.

Tid og sted: 11. jan. 2013 10:30, Auditorium 3, Eilert Sundts Hus

Cand.polit. Jon Horgen Friberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement.

Tid og sted: 30. nov. 2012 10:30, Auditorium 7, Eilert Sundts Hus

Cand.sociol. Anne Grethe Solberg ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et kjønnsperspektiv på innovasjonsledelse.

Tid og sted: 12. okt. 2012 10:30, Ragnar Frischs auditorium (311) på Ullevål Kino

Cand.polit. Elisabeth Hovdhaugen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Leaving early: Individual, institutional and system perspectives on why Norwegian students leave their higher education institution before degree completion.

Tid og sted: 5. sep. 2012 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Tonje Gundersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Et ordinært og særegent foreldreskap. En studie av foreldre til barn med sjeldne medisinske tilstander

Tid og sted: 19. juni 2012 09:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Elisabeth Ugreninov ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Kvinner mellom arbeidog omsorgsforpliktelser - fokus på lønnsutvikling og sykefravær

Tid og sted: 24. mai 2012 09:30, Auditorium 7, Eilert Sundts hus

Cand.polit. Marta Bivand Erdal ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Transnational ties and belonging: Remittances from Pakistani migrants in Norway

Tid og sted: 20. apr. 2012 09:15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Cand.philol. Gunnar Vittersø ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ren idyll? Forbrukets betydning for bygdeutvikling med utgangspunkt i lokal mat og hytteliv

Tid og sted: 2. mars 2012 10:30, Gamle festsal, Urbygningen/Domus Academica

Cand.polit. Kjetil A. van der Wel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Social inequalities in sickness: structural change, welfare states and the life course

Tid og sted: 10. feb. 2012 10:30, Aud. 1, Helga Engs hus

Cand.polit. Halvor Melbye Hanisch ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tangles in the Weave of Disability. On the structurality of disabling structures

Tid og sted: 6. des. 2011 10:30, Auditorium 3, Helga Engs hus

Cand.sociol. Sidsel K. Solbrække ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Omstilling, ledelse og verdighet. En studie av Telenors markedsorienteringsprosess 1990-1993.

Tid og sted: 25. nov. 2011 10:15, Ragnar Frischs auditorium/Ullevål kino

Cand.polit. Heidi Nicolaisen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv

Tid og sted: 14. okt. 2011 10:15, Aud. 3, Helga Engs hus

Cand.polit. Idunn Seland ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilhørighet, rettighet, likhet. Nasjonal identitet og integrasjon i velferdsstaten gjennom grunnskolen 1970-2008.

Tid og sted: 26. aug. 2011 10:30, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalléen 23A/23B

Cand.polit. i sosiologi Kari Stefansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Foreldreskap i småbarnsfamilien: Klassekultur og sosial reproduksjon

Tid og sted: 17. juni 2011 10:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Master in Development Studies/Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe Sarvendra Tharmalingam vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) : Homeland Orientation of War-torn Diasporas: Remittance and Cultural Practices of Tamils and Somalis in Norway