Disputas: Natalia Moen-Larsen

Master i sosiologi Natalia Moen-Larsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Brothers and Barbarians: The social construction of ‘refugees’ in Russian newspapers, 2014–2015

Bildet kan inneholde: kinn, øyenbryn, øye, nakke, øyevipper.

Foto: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 30. september 2022 kl. 09.15

Sted: Auditorium 3, ZEB-bygningen

Tittel: Narratives about refugees from Ukraine in Russian media - what has changed from 2014 to 2022?

Bedømmelseskomité:

  • Associate Professor Irina Kuznetsova, School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham
  • Senior Researcher Jussi Lassila, Finnish Institute of International Affairs, Helsinki
  • Professor Katrine Fangen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

     


Leder av disputas

  • Førsteamanuensis Lars Klemsdal , Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Professor Anne Krogstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Seniorforsker Helge Blakkisrud, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 

Flyktninger som «brødre» og «barbarer» i russiske aviser

Over en periode på to år har russiske aviser omtalt flyktninger som «barbarer», «brødre», «fremmede», «kolleger», «krigsofre», «ofre for vestlig intervensjon og demokratiseringsprosesser», «studenter», «terrorister» og «ulovlige». Hvorvidt en flyktning blir beskrevet som «en fremmed» eller «en bror» beror på om hen er fra Midtøsten/ Nord-Afrika eller fra Ukraina.

Hvordan omtales flyktninger i russiske aviser, og hva sier dette om forestillinger om «oss» og «dem», og om Russland og Vesten? Denne avhandlingen undersøker hva tre russiske riksdekkende aviser skrev om flyktninger i perioden mellom 1. januar 2014 og 31. desember 2015.

Avisene skriver primært om to flyktninggrupper: flyktninger fra Ukraina som kom til Russland våren 2014 og flyktninger fra Midtøsten og Nord-Afrika som dro til Europa under «flyktningkrisen» i 2015. Denne avhandlingen er den første til systematisk å kartlegge hvordan aviser omtaler flyktninger fra Midtøsten/Nord-Afrika og flyktninger fra Ukraina på kontrasterende vis. Den førstnevnte flyktninggruppen fremstilles som truende for Europa og den sistnevnte som en gruppe som bør tas imot og integreres i det russiske samfunnet.

Avhandlingen ser også på hvordan avisdekningen av flyktninger henger sammen med forestillinger om Russlands plass i verden og om Vesten som Russlands motstander. Ifølge russiske myndigheter og myndighetsvennlige stemmer støttet Vesten volden utført av ukrainske styrker i Donbas i 2014 som førte til at tusenvis av ukrainske borgere måtte flykte til Russland. Ifølge de samme russiske kildene har disse flyktningene en legitim grunn til å komme til Russland, de ligner russere og er et broderlig folk. Det er med andre ord russernes og Russlands ansvar å hjelpe ukrainske flyktninger. 

Omtaler av «flyktningkrisen» i Europa derimot veksler mellom fremstillingen av flyktninger som en stor og «truende bølge» som vil knuse EU, og som «ofre for vestlig intervensjon og påtvungne demokratiseringsprosesser» i Midtøsten og Nord-Afrika. Russlands bidrag til å løse «flyktningkrisen» er, ifølge myndighetsvennlige russiske aviser, ved å bringe fred gjennom en militær intervensjon i Syria. Generelt blir «flyktningkrisen» beskrevet som Europas problem, og mottak av flyktninger fra Midtøsten og Nord-Afrika i Russland blir ikke diskutert.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 24. aug. 2022 14:54 - Sist endret 22. sep. 2022 12:14