Disputas Irmelin Gram-Hanssen

Master i samfunnsfag Irmelin Gram-Hanssen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

How Relations Come to Matter: A Study of the Role of Relations for Deliberate Transformations in an Alaska Native Community

Bildet kan inneholde: briller, anlegg, smil, øye, blomst.

Irmelin Gram-Hanssen

Klikk her for å delta både på disputas og på prøveforelesning

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 20. juni 2022 kl. 13.00

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: The scales of transformation: Indigenous relationality as a source of sustainable and effective responses to global crisis

Bedømmelseskomité:

  • Professor emeritus Richie Howitt, Geography and Planning, Macquarie University, Australia.
  • Associate Professor Philip Loring, Geography, University of Guelph, Canada
  • Professor Hege Merete Knutsen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

     


Leder av disputas

  • Professor Kristian Stokke, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Professor Karen O'Brien, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Professor Grete Kaare Hovelsrud, Nord universitet
Relasjonene våre er grunnleggende for samfunnstransformasjon

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold handler ikke bare om miljø og teknologi. Det handler også om kultur, verdier og relasjoner. Særlig relasjonen mellom mennesker og natur er viktig å forstå, og endre for å møte de store utfordringene vi står overfor. Tross mye kunnskap om hva som må endres er det mye usikkerhet rundt hvordan vi får til dette på en bærekraftig og rettferdig måte. Denne avhandlingen belyser spørsmålet: Hvilken rolle spiller relasjonene vi har til hverandre, oss selv og naturen for hvordan vi kan samskape et bærekraftig samfunn?

Avhandlingen er basert på en casestudie av bærekraftig transformasjon i en urfolklandsby i Sørvest-Alaska, USA. Landsbyen Igiugig er et eksempel på hvordan transformasjon som er forankret lokalt samtidig kan bidra til samfunnstransformasjon. Landsbyens arbeid med transformativ endring er basert på et ønske om økt selvbestemmelse og lokal-forankret forvaltning av naturressurser og peker dermed på en viktig kopling mellom transformasjon og avkolonisering. Forskningen har satt søkelys på hvordan relasjoner i og rundt landsbyen støtter opp om og/eller hindrer dette arbeid.

Basert på intervjuer og samfunnsvitenskapelig teori, utvikler avhandlingen en ‘dyp’ relasjonell forståelse for transformasjon. I en slik forståelse er relasjoner ikke bare noe som kopler oss sammen, men noe som er grunnleggende for individuell og kollektiv handling. Videre er individer ikke atskilt fra hverandre og fra miljøet rundt, men ‘viklet inn’ i hverandre gjennom språk, kultur og relasjoner. Det betyr at hver av oss har ansvar for helheten, men også at hver av oss kan påvirke helheten mere enn vi tror.

Forskningen viser til at det ikke bare er relasjoner som er viktig, men hvordan vi er i relasjon, samt hvordan vi forstår relasjonene våre. De fem artiklene som er del av avhandlingen viser på hver sin måte hvordan en ‘dyp’ forståelse av relasjoner støtter Igiugig i sitt transformative arbeid, gjennom et fokus på respekt, ansvar og muligheter for aktørskap på tvers av ulike skala. Avhandlingen konkluderer at en ‘dyp’ relasjonell forståelse kan skape et større handlingsrom og peker på hvordan et fokus på relasjoner frem for individuelle mennesker, organisasjoner eller land, kan hjelpe til å identifisere muligheter og hindringer for bærekraftig og rettferdig transformasjon.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 27. mai 2022 13:48 - Sist endret 15. juni 2022 14:56