Disputas: Rikke Tokle

Master i sosiologi Rikke Iren Tokle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

The Culture of Vaping and Meaning of E-cigarettes – A study unpacking experiences and patterns in Norway

 

Bildet kan inneholde: kinn, leppe, smil, øyenbryn, øyevipper.

Rikke Tokle

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

 

Ex auditorio opponenter: Disputaslederen inviterer ex auditorio-opponenter til å stille spørsmål, dette er mulig ved å skrive i chat eller rekke opp hånden: trykk på "Participants -> Raise hand". 

Klikk her for å delta på disputas fra kl. 10.30 (rommet åpnes kl. 10.00)

 

Prøveforelesning

Tittel: Conceptualising addiction – a sociological perspective.

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Karin Helmersson Bergmark, Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet
  • Professor Caitlin Notley, Norwich Medical School, UK
  • Professor emeritus Dag Album, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

     


Leder av disputas

  • Professor Bjørn Schiermer Andersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Seniorforsker Karl Erik Lund, Folkehelseinstituttet
  • Professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

E-sigarettene har gjort dagens nikotin- og tobakkslandskap mer komplekst. De ble opprinnelig utviklet som et mindre skadelig alternativ til røyking, men fikk etter hvert bredere appell. Etter at også ungdom begynte å fatte interesse for dem, har det oppstått både helsebasert bekymring og politiske kontroverser.

I avhandlingen The Culture of Vaping and Meaning of E-cigarettes – A study unpacking experiences and patterns in Norway, gjør stipendiat ved Folkehelseinstituttet, Rikke Tokle, en kultursosiologisk studie av fenomenet e-sigaretter. Basert på data fra individuelle intervjuer, gruppeintervjuer og spørreskjema, belyser avhandlingen e-sigarettene posisjon blant både ungdommer uten røykeerfaring og blant voksne tidligere røykere.

Avhandlingen viser at brukerkulturen er fragmentert. Den rommer både (i) en egen ungdomskultur, (ii) en særegen vapersubkultur og (iii) en mer pragmatisk kultur hvor e-sigarettene knyttes til røykavvenning. Bakteppet er dette: Dagens ungdom tilhører en nærmest røykfri generasjon. De kan bli opptatt av e-sigaretter som hype og mote. Voksne forhenværende røykere kan derimot ha levd med økende bekymring for egne helseskader og med stadig sterkere sosialt stigma knyttet til sin røyking. De kan bruke e-sigarettene som et substitutt for sigarettene og er fortsatt opptatt av stigma, samt av lovgiving og regulering.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 25. mai 2021 13:35 - Sist endret 16. juni 2021 09:13