Disputas: Celina Myrann Sørbøe

Master i Europeiske og Amerikanske områdestudier Celina Myrann Sørbøe vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Neoliberal Fantasies, Favela Realities: Contentious politics of urban citizenship in pre-Olympic Rio de Janeiro

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, leppe.

Celina Myrann Sørbøe

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

 

Ex auditorio opponenter: Disputaslederen inviterer ex auditorio-opponenter til å stille spørsmål, dette er mulig ved å skrive i chat eller rekke opp hånden: trykk på "Participants -> Raise hand". 

Klikk her for å delta på disputas fra kl. 13.00 (rommet åpnes kl. 12.30)

 

Prøveforelesning

Tittel: Contentious politics, citizenship, and the production of urban space in capitalism's peripheries

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Donald Mitchell, Department of Social and Economic Geography, University of Uppsala
  • Professor Raquel Rolnik, University of Sao Paulo, Brazil
  • Professor Jemima Garcia-Godos, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

     


Leder av disputas

  • Professor Haldor Byrkjeflot, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Veiledere:

  • Professor Kristian Stokke, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Forsker I Einar Braathen, OsloMet

 

VM og OL som byutviklingsstrategi i Rio de Janeiro 

Denne avhandlingen tar for seg sosiale, politiske, økonomiske og romlige konsekvenser av fotball-VM 2014 og sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro.

På den ene siden, ser avhandlingen på VM og OL som en nyliberal byutviklingsstrategi. Under disse arrangementene er det ikke kun sporten som får oppmerksomhet, men også vertsbyen og nasjonen. Avhandlingen viser hvordan VM og OL i Rio ble brukt som verktøy for å styrke byens internasjonale image og tiltrekke seg turister og investeringer.

Rio’s befolkning ble forespeilet at VM og OL skulle bidra til økonomisk vekst og utvikling. Gjennomføringen av disse arrangementene ble derimot preget av kostnadsoverskridelser, korrupsjonsskandaler, tvangsforflytninger av fattige nabolag, og en økt militarisering av en allerede brutal politistyrke. Avhandlingen ser på hvordan motsetningene mellom lovnadene og realitetene til mega-eventene førte til sosiale mobiliseringer og protestbevegelser. Den argumenterer for at eventene har bidratt til en ekskluderende byutvikling, men også til en politisering av sosiale og urbane spørsmål i form av økt fokus på ulikhet og medborgerskapspolitikk.

For å forstå de komplekse og mangefasetterte konsekvensene av mega-eventene understreker avhandlingen betydningen av en kontekstuell, langsiktig analyse. Den setter gjennomføringen av VM og OL inn i en større fortelling om brasiliansk utviklingspolitikk de siste 20 årene, fra økonomiske oppgangstider og sosiale utjevningstiltak under arbeiderparti-regjeringene på begynnelsen av 2000-tallet til en mer konservativ og reaksjonær linje under nåværende president Jaír Bolsonaro.

Avhandlingen hevder videre at denne større fortellingen best forstås ‘nedenfra’, fra perspektivet til de som ble rammet og gjorde motstand. Den er basert på etnografisk feltarbeid i en favela i Rio hvor den følger konflikter rundt ulike mega-event relaterte intervensjoner (slumoppgradering, tvangsforflyttinger, militarisert politistyrke). Denne tilnærmingen gir unike innblikk i ulikhets- og utviklingsproblematikk i Brasil og bidrar med ny innsikt til konsekvensene av VM og OL som byutviklingsstrategi i Rio.

Avhandlingen har også bredere relevans for samtidsdebatter om byutvikling, urbane konflikter i det 21. århundre, og medborgerskapspolitikk.

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 2. juni 2021 13:52 - Sist endret 13. sep. 2021 11:10