Disputas: Alida Skiple

Master i kulturstudier Alida Skiple vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Waves of Tolerance. An Ethnographic Case Study of Preventing Extremism in Sweden

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.

Fotograf: Espen Wang-Naveen (FFI)

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom - webinar. Du kan laste ned zoom her. For mer informasjon gå til denne siden: digital disputation

Ex auditorio opponenter: Disputaslederen inviterer ex auditorio-opponenter til å stille spørsmål, dette er mulig ved å skrive i chat eller rekke opp hånden: trykk på "Participants -> Raise hand". 

Prøveforelesning

Tittel: Compare the Swedish Tolerance Project with one or more initiatives used to counter recruitment to the far right, discussing the theoretical and practical implications. You may choose initiatives from any country context.

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Thomas Johansson, Institutionen för pedagogic, kommunikation og lärande, Universitetet i Göteborg

  • Dr Elizabeth Pearson, Cyber Threats Research Centre, Swansea University

  • Professor Anne Krogstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo


Leder av disputas

  • Professor Bjørn Schiermer Andersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Anniken Hagelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Forsker Therese Sandrup, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Professor Katrine Fangen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Alle kan forebygge ekstremisme

Forebygging foregår på ulike sosiale arenaer, i hjemmet, på skolen, på fritiden og på jobb. Det betyr at alle kan ha en forebyggende rolle.

Avhandlingen baserer seg på en etnografisk case studie av et svensk Holocaust utdanningsprogram kalt Toleranseprosjektet. Programmet har som målsetning å forebygge tilslutning til rasistiske og ekstreme organisasjoner, ved å blande såkalt risikoungdom med stabile elever. På den måten kan ungdommene påvirke hverandre i en positiv retning. Ideen med denne formen for forebygging er at sosiale relasjoner påvirker individets oppfatning av demokratiet; som er motsatsen til ekstremisme. I denne sammenhengen er det avgjørende hvordan man møter personer med ekstreme holdninger: med fordømmelse og motargument eller nysgjerrighet ovenfor deres genuine bekymringer.

Et funn i avhandlingen er at mange av de som arbeider med programmet ønsker å hindre rekruttering ikke bare til ekstreme grupper men også til Sverigedemokratene; et innvandringskritisk parti som stort sett har vært utestengt fra politisk samarbeid.

Samtidig har SDs oppslutning økt de siste årene, noe som tilsier at partiet fremmer saker som er viktig for svenske velgere, spesielt innvandrings og integreringspolitikk. I avhandlingen sammenlignes SDs utvikling med den Nordiska motståndsrörelsen (NMR - tidligere SMR), nylige parlamentariske ambisjon.  Dette er den største nasjonalsosialistiske organisasjonen i Norden i dag. Til forskjell fra SD, har ikke NMR tatt avstand fra tradisjonell rasisme og anti-semittisme, tvert imot. På bakgrunn av dette, argumenterer avhandlingen for at forebyggende tiltak, slik som TP, også bør ta for seg kjernen i ekstreme ideologier, slik som Holocaust-fornektelse og konspirasjonsteorier.

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 27. mai 2020 10:04 - Sist endret 24. nov. 2020 12:03