Disputas: Ola Røed Bilgrei

Master i sosiologi Ola Røed Bilgrei vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Drugs and Community on the Internet - A Study of Drug Trends, Risk Management and Trust in Online Drug Communities

Ola Røed Bilgrei

Tid og sted for prøveforelesning:
Tid: 22. august 2019 kl. 09.15
Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus
Tittel: Recent theoretical and empirical developments in digital media technologies and implications for young people's cultures of drug use

 
Bedømmelseskomité:

  • Professor Angus Bancroft, School of social and political sciences, University of Edinburgh, UK
  • Associate Professor Jakob Johan Demant, Department of Sociology, University of Copenhagen, Denmark
  • Professor Lise Kjølsrød, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Leder av disputas

  • Professor Michael Gentile, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 
Veiledere:

  • Professor Sveinung Sandberg, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  • Professor Willy Pedersen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

I dagens digitale samfunn har internett blitt den viktigste kilden til informasjon om bruk av illegale rusmidler. På anonyme nettforum deler rusmiddelbrukere sine erfaringer og diskuterer med andre brukere – men hva kjennetegner samhandlingen på slike nettforum og hvordan bruker medlemmene informasjonen de finner?

I avhandlingen Drugs and Community on the Internet. A Study of Drug Trends, Risk Management and Trust in Online Drug Communities, studerer stipendiat ved Folkehelseinstituttet, Ola Røed Bilgrei, samhandlingen på to norske rusmiddelforum. Basert på observasjoner av forumdiskusjoner og dybdeintervjuer med medlemmer, viser avhandlingen hvordan medlemmenes diskusjoner bidrar til å forme holdninger til ulike rusmidler, hvordan medlemmer bruker informasjonen til å redusere risikoen ved eget rusmiddelbruk og hvordan de vurderer kvaliteten på informasjonen som deles.

Avhandlingens funn belyser også mer generelle samfunnstrender, der folk i økende grad bruker internett for å søke helseinformasjon. Denne utviklingen skaper nye dynamikker i måten kunnskap produserer og spres, der tradisjonelle autoriteter ikke lenger har definisjonsmakt. Resultatet er at vi i dag lever i et samfunn med overlappende sannheter. Helserisiko og definisjoner på god helse er ikke lenger én ting – de er heller til gjenstand for økende forhandlinger, der de sosiale rommene på internett skaper arenaer for nye diskusjoner om helseatferd. Slike bevegelser skapes nedenfra og opp, og de står ofte i direkte motsetning til offentlige definisjoner og retningslinjer.

Særlig for brukere av illegale rusmidler – en aktivitet som ofte stigmatiseres og som er til gjenstand for kriminalisering – utgjør slike anonyme internettfora et viktig subkulturelt fellesskap, der medlemmene selv definerer rammene for et forsvarlig bruk av illegale rusmidler. Gjennom samhandlingen på nettet, bidrar ikke bare medlemmene i utviklingen av en kunnskapsbank basert på egne erfaringer, men de utviser også støtte og omsorg for hverandre. Forumene utgjør dermed et anonymt felleskap basert på felles interesser og felles problemer. Avhandlingen viser på denne måten hvordan den moderne rusmiddelkulturen tilpasser seg den digitale tidsalderen gjennom en effektiv utveksling og diskusjon av brukerrelevant informasjon.

 

Vitenskapelig sammendrag

 
For mer informasjon:
Kontakt Katalin Godberg

Publisert 24. juni 2019 10:30 - Sist endret 19. aug. 2019 10:45