Disputas: Anette Brunovskis

Cand. Polit. i sosiologi Anette Brunovskis vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Illuminating and blinding. The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, frisyre, hake.

Anette Brunovskis

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 15. oktober 2019 kl. 09.15

Sted: Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus

Tittel: New directions in the sociology of human trafficking: Challenges and opportunities in a broadened focus from prostitution to labor migration

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Johan Lindquist, Socialantropologiska institutionen, Stockholm Universitet
  • Professor Ann Nilsen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Professor Magne Flemmen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Anne Lise Ellingsæter, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veileder:

  • Professor Karin Widerberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Hjelpen til ofre for menneskehandel treffer ikke godt nok

Denne studien undersøker rammeverket for bistand til ofre for menneskehandel, gjennom erfaringene til ofrene selv, sosialarbeidere og politi. Arbeidet mot menneskehandel er basert i internasjonale forpliktelser gjennom konvensjoner og direktiver og har et sterkt rettslig fokus. Et viktig virkemiddel er midlertidige oppholdsordninger for ofre for menneskehandel, kjent som «refleksjonsperiode». Disse skal tilrettelegge for at ofre kan komme ut av utnyttelsesforhold, motta hjelp og bistå politiet. Bistand og midlertidig opphold i Norge utover seks måneder avhenger av om politiet etterforsker saken, og ofre som vitner i en rettssak skal som hovedregel innvilges permanent opphold (beskyttelse) i Norge. Muligheten for opphold og bistand kan skape et stort press på å samarbeide, selv i de tilfellene der det ikke er i ofrenes interesse. Erfaringsmessig blir mange saker henlagt, og ordningen med opphold for vitner kan også påvirke hvordan troverdigheten deres vurderes i retten. De som får innvilget opphold gjennom refleksjonsordningen har rett til bistand gjennom Lov om sosiale tjenester. Studien viser at den faktiske tilgangen til denne bistanden er svært ulikt fordelt, og blant annet avhenger av om man kan dokumentere identiteten sin. Studien avdekker et komplisert og usammenhengende regelverk, og at internasjonalt funderte rettigheter ikke er noen garanti for forutsigbarhet og lik tilgang til bistand på nasjonalt og lokalt plan. Den uforutsigbare situasjonen som skapes for ofre for menneskehandel har ført til mindre tillit blant sosialarbeidere på prostitusjonsfeltet til at det å ta imot bistand som offer for menneskehandel alltid vil være det beste. Dette skaper et etisk dilemma i vurderingene deres når de møter kvinner som kan være i en slik situasjon, og i noen tilfeller frykter de at hjelpen kan være mer til skade enn nytte – til skade dersom saken henlegges og de rykker tilbake til start, til nytte dersom saken går gjennom rettssystemet. Studien konkluderer med at rammeverket for arbeid mot menneskehandel presser frem forenklede forståelser av det som ofte er svært komplekse livssituasjoner. Rammeverket for menneskehandelspolitikk har satt fokus på grov og alvorlig utnyttelse og sikret (formelle) rettigheter til en utsatt gruppe. Samtidig har det ført med seg en forenklet forståelse av hvordan menneskehandel arter seg og hva ofrenes behov er, som gjør at mange faller utenfor hjelpeordningene som er etablert. Særlig problematisk er den sterke koblingen mellom ofrenes rettigheter til hjelp og at sakene blir etterforsket og domstolsbehandlet, fordi dette gjør at det bare er en liten gruppe og en bestemt type saker som passer inn.

Vitenskapelig sammandrag

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 1. okt. 2019 09:54 - Sist endret 14. okt. 2019 07:45