Disputas: Victoria Ingrid Einagel

Cand.polit. i samfunnsgeografi Victoria Ingrid Einagel vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.

Telling stories, making selves. Reconfiguring social and political belonging in postwar Sarajevo

Victoria Ingrid Einagel

Tid og sted for prøveforelesning:

Tid: 5. november 2018 kl. 09.15

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel:  The use of life stories and memory as a means to understand changing ethno-national positionalities in the aftermath of the Siege of Sarajevo

 

Bedømmelseskomité:

  • Associate Professor Kristine Juul, Institute for People and Technology, University of Roskilde

  • Associate Professor Ivana Maček, Department of Social Anthropology, Stockholm University

  • Professor Per Gunnar Røe, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO


Leder av disputas

  • Professor Katrine Fangen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

 

Veiledere:

  • Professor Craig Calhoun, Social Sciences, Arizona State University, USA
  • Professor Liz Bondi, Social Geography, University of Edinburgh, UK
  • Associate Professor Jemima Garcia-Godos, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

I denne avhandlingen søker Einagel å forstå hvordan etnisk og nasjonale identiteter, minner og tilhørighet blir rekonfigurert og rekonstruert i kjølvannet av krigen. Dette er en etnografisk studie som utforsker hverdagslivet til Sarajevos innbyggere to år etter slutten på krigen i Bosnia (1992-1995) og avviklingen av Sarajevos beleiring.

Å overleve krig gir opphav til dramatiske endringer av individers og gruppers oppfatning av seg selv, såvel som av andres og egen tilhørighet. Minnene om dette blir innarbeidet i tolkninger av fortid, nåtid og fremtid, og formidles fra en generasjon til den neste. Individer bearbeider dramatiske hendelser og de sterke følelsene som er knyttet til disse, samtidig som de lever sine hverdagsliv gjennom historiene de forteller hverandre i sine daglig samhandling og vennskap. I denne prosessen både demonstrerer de, og behandler de, følelser, identitet og tilhørighet som har blitt formet av dominante politiske ideologier og den gruppe- og stedstilhørighet som defineres gjennom disse.

Å navigere mellom forskjellige tilhørigheter, og å evaluere egen tilhørighet, står som en sentral utfordring ved gjenoppbyggingen av hverdagsliv i etterkant av krig. I denne avhandlingen utforsker forfatteren hvilke minner om, oppfatninger av, og former for tilhørighet som er viktige for Sarajevos innbyggere i etterkant av en krig der mennesker ble drept og fordrevet utfra etnisk, nasjonal og religiøs tilhørighet. Mot bakteppet av endringer i  folks oppfatning av både seg selv og andre som vokste frem av – krig og væpnet konflikt, involveringen av det internasjonale samfunn i styringen av Bosnia etter krigen og den drastisk endrete demografien og geografien av byen Sarajevo så vel som landet Bosnia og Herzegovina – søker avhandlingen å gi innsikt i betydningen av krig i formingen og rekonfigureringen av etnisk og nasjonale identiteter og i følelsen av tilhørighet og utenforskap i etterkant av en krig.

 

Vitenskapelig sammendrag (engelsk)

 

For mer informasjon:

Kontakt Katalin Godberg

Publisert 23. okt. 2018 15:21 - Sist endret 24. okt. 2018 12:33